imarzecz@wp.pl

Tel.12270-10-21, kom.605-996-995

www.wycenanieruchomosci.biz.pl

ul.Pogrze 26, 32-031 Mogilany-Gaj

NIP:634 113 71 86, REGON:121054960

Ceny

Koszty sporz?dzenia wyceny nieruchomo?ci ustalane s? indywidualnie z ka?dym Klientem, zale?? one od:

  • rodzaju i wielko?ci nieruchomo?ci
  • nak?adu pracy niezb?dnego do przeprowadzenia procesu wyceny
  • terminu i warunkw wykonania czynno?ci szacunkowych
  • kosztw poniesionych przez rzeczoznawc? maj?tkowego w zwi?zku z przygotowaniem materia?w i dokumentacji niezb?dnej do sporz?dzenia wyceny.
- Wykonawca Projektowanie stron internetowych Kraków, tworzenie www, strona wizytówka firmowa - Perfect-Web